ฉันจะแจ้งปัญหาได้อย่างไร

คุณสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรือป้ญหาต่างๆ ได้ ที่นี่